Mellomrom  2014 Acrylic/varnish and relief carving on MDF 382 x 225 cm

Mellomrom
2014
Acrylic/varnish and relief carving on MDF
382 x 225 cm

Relief detail

Relief detail

Kunstprosjekt til Frydenhaug Skole i Drammen
Interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne

Kunstkomiteen: Prosjektleder HR Prosjekt AS og Brukerrepresentant ved Frydenhaug skole. 

 

Mellomrom
Akryl og håndfres på MDF

Verket trekker en linje fra historien til gamle Frydenhaug gård, en referanse er det store veggmaleriet i hagestuen malt av kunstneren Haldor Hjerleid i 1848. Hjerleid malte rommet som et lysthus, derfra kunne man se ut i det frie vakre norske landskapet. Denne ideen er videreført til et abstrakt formspråk hvor man på lignende vis kan få en opplevelse av å se ut/inn i noe.

Tittelen ”Mellomrom” kan tolkes på flere ulike måter, en referanse er tiden, det som er mellom det som har vært og det som er. Den viser også helt konkret til hvordan komposisjonen er bygget opp.

Maleriet består av ulike deler som er satt sammen som et relieff med innfreste linjer. Frydenhaug skole har elever med nedsatt funksjonsevne, deriblant blinde og svaksynte, et ønske har vært å bidra til en form for interakjson ved å oppfordre elevene til å ta på verket.