Kunst på Fosshagen Reiulf Ramstad Arkitekter Foto: Håkon Øvermo

Kunst på Fosshagen
Reiulf Ramstad Arkitekter
Foto: Håkon Øvermo

Forbindelseslinjer  2016 Vannbaserte industrifarger og håndfreste linjer på furufinérvegg Foto: Håkon Øvermo

Forbindelseslinjer
2016
Vannbaserte industrifarger og håndfreste linjer på furufinérvegg
Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Utsnitt: Håndfreste linjer og maling på vegg. Foto: Håkon Øvermo

Utsnitt: Håndfreste linjer og maling på vegg.
Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

Foto: Håkon Øvermo

 

Fosshagen ressurssenter for rehabilitering og demens

Lier Kommune har et politisk vedtak på at 1% av entreprisekostnadene til nybygg settes av til kunst som et ledd i en bevisst satsning på visuell kvalitet i egne bygg og et ønske om å nå ut med profesjonell kunst til alle sine innbyggere. I tillegg til kommunens egne midler, har utsmykningen på Fosshagen mottatt støtte fra KORO (Kunst i offentlig rom). det er et mål i Lier Kommunes utsmykningsplan at kunsten skal være beste mulig integrert i arkitekturen, derfor er det viktig å involvere kunstnerne på et tidlig stadium av byggeprosessen.

Utsmykningskomiteen: Anne Rach-Haugen (brukerrepresentant) Vigdis Fjellheim (konsulent KORO)
Grethe Hald (konsulent KORO), Kanog-Anong Nimakorn (Reiulf Ramstad Arkitekter),
Hege Elisabeth Larsen (Byggherrens representant og prosjektleder Lier Kommune.

 Kunst på Fosshagen Forbindelseslinjer

Mona Orstad Hansen arbeider med abstrakt maleri. I vestibylen på Fosshagen har hun laget et kraftfullt, nonfigurativt verk, kalt «Forbindeleslinjer». Å arbeide direkte på vegg på denne måten, malt og med håndfresing av linjer, gir en levende, fantasieggende strek.

Et abstrakt verk kan tolkes på ulike måter og gi høyst ulike assosiasjoner, avhengig av øyet som ser. Hun arbeider i en over 100-år lang tradisjon, tiden som er gått siden den abstrakte kunsten oppsto. Når hun også lar «drip-painting» bevisst være en del av den store komposisjonen, tar hun opp inspirasjon fra blant annet den amerikanske modernismen.

Hva ser vi så i disse linjene? Veier, spor, kart, bevegelse, eller kanskje røyksignaler?

Eller bare farger som forholder seg til rommet, til hverandre -og til oss?

Orstad Hansen ønsker at verket skal gi energi til dem som skal bo her og til dem som skal besøke stedet. Hun håper betrakterne vil oppdage noe levende i formen og fargene som setter mennesket i fokus. Furufinéren som hun har brukt som en aktiv del av verket med de innfreste linjene, kan være en invitasjon til å ta verket i nærmere øyensyn og til å ville kjenne på overflaten. I abstrakt kunst er det ingen endelig fasit, du som betrakter er medskapende!

Tekst fra brosjyre Kunst på Fosshagen: Grethe Hald og Vigdis Fjellheim/KORO, Hege Larsen og Nina Toft/Lier Kommune.